English

Direct mailSeznam Email

Direct mail je k dispozici ve dvou typech: prostém textovém formátu nebo HTML formátu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace Textového formátu

Povinné podklady nezbytné pro odeslání Direct mailu

 1. počet adresátů (počet adresátů, kterým má být Direct mail odeslán)
 2. předmět Direct mailu (max. 80 znaků)
 3. e-mailová adresa pro odpověď (libovolný e-mail klienta)
 4. e-mailová adresa pro test Direct mailu před samotným rozesláním (adresa musí být do schránky @seznam.cz)
 5. textový dokument
 6. URL pro proklik
 7. termín odeslání

Požadavky na vzhled

 1. Textový formát nemůže obsahovat obrázky (narozdíl od HTML formátu). Podklady musí být dodány buď jako prostý text nebo ve Wordu (ve formátu odt, doc nebo rtf).
 2. Pokud jsou v textu použity odkazy musí být URL odkazů dodány spolu s textem ve funkční podobě a řádně označeny.

Upozornění

 1. Výběr adresátů je možný dle těchto kritérií.
 2. Podklady je nutné dodat minimálně pět pracovních dní před objednaným rozesíláním Direct mailu.

Správná funkčnost

Pozor! Před spuštěním kampaně je klientovi zaslán testovací Direct mail na požadovanou e-mailovou adresu. Klient je povinen zkontrolovat, že:
 • vzhled odpovídá dohodnuté grafické podobě
 • odkazy jsou funkční a směřují na správné umístění
 • případné doměřování statistik funguje správně (zobrazení, prokliky)

Doplňující informace

Direct mail je rozeslán nejpozději do dvou pracovních dní od potvrzení rozeslání obchodníkem Seznam.cz, pokud není termín objednávkou stanoven na později.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace HTML formátu

Povinné podklady nezbytné pro odeslání Direct mailu

 1. počet adresátů (počet adresátů, kterým má být Direct mail odeslán)
 2. předmět Direct mailu (max. 80 znaků)
 3. e-mailová adresa pro odpověď (libovolný e-mail klienta)
 4. e-mailová adresa pro test Direct mailu před samotným rozesláním (adresa musí být do schránky @seznam.cz)
 5. HTML dokument
 6. ZIP archív s obrázky
 7. termín odeslání

Maximální datová velikost

Datová velikost každého z grafických prvků musí být do 50 kB a současně maximální datová velikost celého direct mailu musí být do 500 kB.

Požadavky na vzhled

 1. Podklady musí být dodány jako kompletní HTML dokument (validní dle XHTML 1.0 Transitional), s definicí znakové sady, ve které je napsán.
 2. Obrázky, které jsou součástí dokumentu, musí být poslány zvlášť v adresáři, protože pro zobrazení v Direct mailu musí být uloženy na serveru Seznam.cz.
 3. Všechny odkazy se musí otevírat do nového okna (target="_blank").
 4. CSS styly je nutné definovat prostřednictvím in-line zápisu.

Upozornění

 1. Direct mail ve formátu HTML nesmí obsahovat Javascript ani animace ve formátu Flash (swf).
 2. HTML dokument může obsahovat jen tyto HTML elementy a jejich atributy.
 3. Externí měření impresí nesmí být součásti HTML dokumentu, ale musí být uvedeno v TXT souboru, který bude zaslán společně s HTML dokumentem.
 4. Výběr adresátů je možný dle těchto kritérií.
 5. Podklady je nutné dodat minimálně pět pracovních dní před objednaným rozesíláním Direct mailu.

Správná funkčnost

Pozor! Před spuštěním kampaně je klientovi zaslán testovací Direct mail na požadovanou e-mailovou adresu. Výrobce je povinen zkontrolovat, že:
 • vzhled odpovídá grafické předloze
 • zobrazení je stejné v různých webových prohlížečích a poštovních klientech
 • odkazy jsou funkční a směřují na správné umístění
 • případné doměřování statistik funguje správně (zobrazení, prokliky)

Doplňující informace

 1. Doporučovaná šířka Direct mailu je buď fixní 550 px (od rozlišení 1024×768 px se Direct mail vždy zobrazí celý, při šířce 380 px se Direct mail zobrazí celý i v rozlišení 800×600 px) nebo plovoucí 100 %, kdy všechny zanořené elementy mají svou šířku nadefinovanu procenty. Pokud bude Direct mail širší než 700 px, není možné zaručit, že bude zobrazen celý.
 2. Při tvorbě HTML nedoporučujeme používat pozicování.
 3. Direct mail je rozeslán nejpozději do dvou pracovních dní od potvrzení rozeslání obchodníkem Seznam.cz, pokud není termín objednávkou stanoven na později.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.