English

KalkulačkaSauto.cz

Kalkulačka může pro svou interaktivní funkcionalitu (např. výpočet výše splátky úvěru) využívat proměnné „customId“ (ID inzerátu) a „priceFormat“ (cena vozu) v parametru URL. Více informací naleznete v dokumentaci importu Sauto.cz.

U kalkulačky doporučujeme na základě uživatelem zadaných údajů (např. výše akontace a počet splátek) zobrazit výslednou splátku.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

HTML/CSS

Rozměr

300×300 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

  1. Odesílací tlačítko musí obsahovat text „Odeslat prodejci” nebo „Odeslat informace".
  2. Pokud reklama sbírá osobní data uživatele, je nezbytné jej informovat za jakým účelem jsou data shromažďována a jakým způsobem budou zpracovávána prostřednictvím odkazu na zásady zpracování (např. text „zadané údaje zpracováváme dle těchto podmínek“ s odkazem na plné znění těchto zásad).

Upozornění

Pokud kalkulačka očekává konkrétní hodnoty proměnných „customId“ nebo „priceFormat“, je nutné ošetřit i výjimky (např. zobrazením neutrálního banneru).

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel pouze jako tag IFRAME.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.