English

Logo pro firemní zápisFirmy.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG)

Rozměr

140×140 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

30 kB

Požadavky na vzhled

  1. Logo může být pouze typografické (logotyp), případně složené z písmového názvu firmy doplněného grafickým symbolem. Nesmí se jednat o fotografii, nebo ikonu složenou z různých graf. prvků.
  2. Logo nesmí být animované.

Upozornění

Logo se ve firemním zápisu zobrazuje zmenšené ve velikosti 120×120 px.