English

MiddleKupi.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

848×280 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Na službě Kupi.cz se tento formát může zobrazit až 5× v detailu letáku a až 2× ve výpisu zboží. S každým zobrazením banneru se započítá jedna imprese (5× banner ve stránce = 5 impresí). V případě externího měření statistik je nutné dodat společně s bannerem také měřící kód, který je k vícenásobnému způsobu výdeje přizpůsoben.