English

PR článekNovinky.cz

PR článek se skládá z titulku, úvodního textu (perexu nebo upoutávky) s obrázkem a samotného článku s hlavním obrázkem. Článek může případně obsahovat i další doprovodné obrázky.

PR článek je nutné dodat minimálně tři pracovní dny (72 hodin) před plánovanou publikací. Článek totiž musí posoudit redakce (případně i produktový manažer dané služby) a v případě výhrad k obsahu nebo k formě článku musí být prostor na řešení. Při nedodržení doporučené lhůty nelze garantovat včasné vypublikování článku.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Závazná pravidla

 1. Článek nesmí obsahovat zavádějící titulky (např. „Celebrita XYZ mi darem zachránila život“ apod.).
 2. Pokud bude článek obsahovat fiktivní/smyšlený příběh, bude na konec takového článku přidáno upozornění:
  Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Jde o komerční článek propagující reálné produkty nebo služby. Příběh v tomto komerčním článku může být fiktivní (smyšlený).
 3. V článku nesmí být použita velká písmena (až na výjimky popsané v obecných pravidlech textové reklamy).
 4. Celý text článku nemůže být zvýrazněný tučně nebo kurzívou (takto zvýraznit lze pouze důležitá slova či věty).
 5. Nadpis ani úvodní text u článku nemůže být zvýrazněn tučně nebo kurzívou.
 6. V nadpisu článku může být maximálně jeden vykřičník.
 7. Hlavní obrázek článku nesmí obsahovat nepřirozené množství textů a reklamních sloganů.

Kreativy

Titulek článku Text | 70 znaků (včetně mezer)
Perex v článku Text | 250 znaků (včetně mezer)
Perex v upoutávce Text | 135 znaků (včetně mezer)
Článek Text | 2500 znaků (včetně mezer)
Hlavní obrázek Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. 600×338 px) | do 1 MB
Popisek hlavního obrázku Text | 80 znaků (včetně mezer)
Obrázek upoutávky Image (JPG) | 200×113 px | do 20 kB
Obrázky v článku Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. 400×225 px) | do 1 MB
Video MP4, AVI, WMV, MOV | poměr stran 16:9 (min. 600×338 px) | do 190 MB

Poznámka k fotografiím

Fotografii pro hlavní obrázek a obrázky v článku doporučujeme dodávat v rozlišení 1200×676 px a více (požadovaný poměr stran je 16:9).

Upozornění

 1. Titulek článku ani perex nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 2. Hlavní text může obsahovat prokliky na stránky klienta, URL pro počítání statistik prokliků, i doprovodné obrázky dle specifikace výše.
 3. Video do stránky nelze vložit pomocí tagu EMBED.
 4. URL odkazy uvnitř článku mohou automaticky změnit tvar na tzv. "měřící URL" (např.: http://i.media.cz/?destination=cilovaURL).
 5. Maximální množství URL odkazů je 7 na článek.
 6. Použití retargetingových kódů je možné pouze ze systému Sklik.
 7. Během publikace a po archivaci článku nejsou povoleny žádné úpravy. Možné výjimky jsou na schválení redakcí.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.