English

PR článekProženy.cz

PR článek se skládá z titulku, úvodního textu (perexu nebo upoutávky) s obrázkem a samotného článku s hlavním obrázkem. Článek může případně obsahovat i další doprovodné obrázky.

PR článek je nutné dodat minimálně tři pracovní dny (72 hodin) před plánovanou publikací. Článek totiž musí posoudit redakce (případně i produktový manažer dané služby) a v případě výhrad k obsahu nebo k formě článku musí být prostor na řešení. Při nedodržení doporučené lhůty nelze garantovat včasné vypublikování článku. Nedílnou součástí PR článku je tzv. upoutávka na PR článek.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace PR článku

Závazná pravidla

 1. Článek nesmí obsahovat zavádějící titulky (např. „Celebrita XYZ mi darem zachránila život“ apod.).
 2. Pokud bude článek obsahovat fiktivní/smyšlený příběh, bude na konec takového článku přidáno upozornění:
  Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Jde o komerční článek propagující reálné produkty nebo služby. Příběh v tomto komerčním článku může být fiktivní (smyšlený).
 3. V článku nesmí být použita velká písmena (až na výjimky popsané v obecných pravidlech textové reklamy).
 4. Celý text článku nemůže být zvýrazněný tučně nebo kurzívou (takto zvýraznit lze pouze důležitá slova či věty).
 5. Nadpis ani úvodní text u článku nemůže být zvýrazněn tučně nebo kurzívou.
 6. V nadpisu článku může být maximálně jeden vykřičník.
 7. Hlavní obrázek v článku nesmí obsahovat text, logo a také nahá těla nebo jejich části a sexuálně explicitní vyobrazení.
 8. Zadavatel je povinen výslovně upozornit Provozovatele v případě, že je kterékoli z potřebných práv k reklamnímu sdělení časově omezeno. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nebo neupozornění Provozovatele na časové omezení práv nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Kreativy

Titulek článku Text | 60 znaků (včetně mezer)
Mezititulek Text | 60 znaků (včetně mezer)
Článek Text | 2500 znaků (včetně mezer)
Perex v článku Text | min. 90 znaků (včetně mezer) | ideální počet 150 znaků, max. 300 znaků (včertně mezer)
Úvodní obrázek Image (JPG) | šířka min. 900 px, šířka max. 8000 px ve formátu 16:9 | do 5 MB
Popisek úvodního obrázku Text | 125 znaků (včetně mezer)
Doplňující fotografie Image (JPG) | šířka nebo výška min. 900 px, šířka nebo výška max. 8000 px | do 5 MB
Popisky fotografií Text | 125 znaků (včetně mezer)
Video MP4, AVI | do 500 MB
Náhledová fotografie videa Image (JPG) | ve formátu 16:9 | do 5 MB

Upozornění

 1. PR článek není možné po publikaci obsahově měnit.
 2. Redakce akceptuje celkově maximálně 3 drobné úpravy textu (např. doplnění věty, výměna fotografie, úprava titulku apod.).
 3. URL odkazy uvnitř článku mohou automaticky změnit tvar na tzv. "měřící URL" (např.: http://i.media.cz/?destination=cilovaURL).
 4. Místo vložení URL musí být uvedeno v textových podkladech.
 5. Maximální množství URL odkazů je 7 na článek.
 6. Použití retargetingových kódů je možné pouze ze systému Sklik.
 7. Během publikace a po archivaci článku nejsou povoleny žádné úpravy. Možné výjimky jsou na schválení redakcí.

Poznámky k textu

 1. Konečný text odpovídá cca 1 straně A4.
 2. Článek musí tematicky odpovídat zvolené rubrice.
 3. Finální podobu textu odsouhlasí před nasazením klient.
 4. Titulek článku ani perex nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 5. Po perexu nemůže následovat mezititulek, obrázek nebo video (samotný text tedy nemůže začínat mezititulkem).
 6. V titulku není povoleno používání klasických zkratek. Například: atd. (a tak dále), apod. (a podobně), aj. (a jiné), h (hodina) a tis. (tisíc). Výjimkou jsou běžné používané zkratky pro státy, politické strany, organizace či jiné (v tisku) běžně používané zkratky (USA, ČSSD, NASA, AIDS, GSM apod.).
 7. V titulku se může objevit název firmy či produktu.
 8. V titulku není povolena nadměrná interpunkce, například smajlíky nebo tři tečky, dále také nestandardní znaky jako třeba ©, ®, ¦, ™ apod., více vykřičníků.
 9. Délka odstavce nesmí být delší než 700 znaků včetně mezer (doporučená hodnota je 300 znaků).

Poznámky k fotografiím

 1. Hlavní obrázek je součástí článku, není proklikávací a musí být ilustrační k tématu článku (ne banerový vizuál).
 2. Doporučené množství doplňkových fotografií jsou tři různé fotografie na běžný PR článek.
 3. Pozici každé doplňující fotky klient vyznačí v dodaném návrhu textu a ke každé fotce dodá popisek včetně zdroje. Maximální délka popisku je 125 znaků včetně mezer.
 4. Každá fotografie musí mít uveden kredit (zdroj), tzn. vždy musí být uveden vlastník práv na každou fotografii uvedenou ve článku.

Technická specifikace upoutávky na PR článek

Kreativy

Obrázek upoutávky Image (JPG) | 600×337 px | do 100 kB
Titulek Text | 90 znaků (včetně mezer)

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.