English

PR článekSuper.cz

PR článek se skládá z titulku, úvodního textu (perexu nebo upoutávky) s obrázkem a samotného článku s hlavním obrázkem. Článek může případně obsahovat i další doprovodné obrázky.

PR článek je nutné dodat minimálně tři pracovní dny (72 hodin) před plánovanou publikací. Článek totiž musí posoudit redakce (případně i produktový manažer dané služby) a v případě výhrad k obsahu nebo k formě článku musí být prostor na řešení. Při nedodržení doporučené lhůty nelze garantovat včasné vypublikování článku. Nedílnou součástí PR článku je tzv. upoutávka na PR článek.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace PR článku

Závazná pravidla

 1. Článek nesmí obsahovat zavádějící titulky (např. „Celebrita XYZ mi darem zachránila život“ apod.).
 2. Pokud bude článek obsahovat fiktivní/smyšlený příběh, bude na konec takového článku přidáno upozornění:
  Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Jde o komerční článek propagující reálné produkty nebo služby. Příběh v tomto komerčním článku může být fiktivní (smyšlený).
 3. V článku nesmí být použita velká písmena (až na výjimky popsané v obecných pravidlech textové reklamy).
 4. Celý text článku nemůže být zvýrazněný tučně nebo kurzívou (takto zvýraznit lze pouze důležitá slova či věty).
 5. Nadpis ani úvodní text u článku nemůže být zvýrazněn tučně nebo kurzívou.
 6. V nadpisu článku může být maximálně jeden vykřičník.
 7. Redakce si vyhrazuje právo zamítnout a nepublikovat článek, který nebude splňovat výše uvedená pravidla.
 8. Zadavatel je povinen výslovně upozornit Provozovatele v případě, že je kterékoli z potřebných práv k reklamnímu sdělení časově omezeno. V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nebo neupozornění Provozovatele na časové omezení práv nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé újmy. Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Kreativy

Titulek článku Text | 100 znaků (včetně mezer)
Perex Text | 250 znaků (včetně mezer)
Článek Text | 2500 znaků (včetně mezer)
Hlavní obrázek Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. šířka 538 px) | do 100 kB
Obrázek článku Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. šířka 538 px) | do 100 kB
Video MP4, AVI, WMV, MOV | poměr stran 16:9 | do 190 MB

Upozornění

 1. Titulek nesmí napodobovat sdělení redakce nebo služby Super.cz. Např.: "Víme proč", "Víme jak", "Zjistili jsme pro vás", "Vypátrali jsme", "Super tip", "Poradíme", atp.
 2. Titulek článku ani perex nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 3. Hlavní obrázek mohou obsahovat text, maximálně však 20 znaků vč. mezer.
 4. Obrázky v článku mohou obsahovat text, maximálně však 25 znaků vč. mezer.
 5. Šířka obrázků (Hlavní obrázek, Obrázek v článku) nesmí být menší než 538 px.
 6. Titulek článku může obsahovat název značky produktu či název klienta (Firma). Není však povoleno uvádět následující:
  • Název společnosti s označením právní formy – např. Firma s.r.o.
  • Název společnosti se symboly známek a značek např. Firma®, SM, TM
  • Název webu ve formě celé adresy např. www.firma.cz
 7. Video do stránky nelze vložit prostřednictvím tagu.
 8. URL odkazy uvnitř článku mohou automaticky změnit tvar na tzv. "měřící URL" (např.: http://i.media.cz/?destination=cilovaURL).
 9. Maximální množství URL odkazů je 7 na článek.
 10. Použití retargetingových kódů je možné pouze ze systému Sklik.
 11. Tento typ článku není možné zobrazovat v mobilní aplikaci Super.cz.
 12. Během publikace a po archivaci článku nejsou povoleny žádné úpravy. Možné výjimky jsou na schválení redakcí.

Fotka na pozadí (za příplatek)

Doporučená velikost dodaného obrázku pro pozadí je 584×971 px. Obrázek nesmí obsahovat text a musí být vytvořen tak, aby jeho pravý a spodní okraj plynule přecházel do barvy pozadí.

Vzorník povolených barev pozadí

#45130C
#0E0301
#544A48
#884200
#C0C7C0
#475558
#104C64
#C9E7FF
#233040
#942C69
#9F1435

Technická specifikace upoutávky na PR článek

Kreativy

Obrázek upoutávky Image (JPG) | 275×154 px | do 100 kB
Titulek Text | 90 znaků (včetně mezer)

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.