English

Produktová plachta – dynamickáSuper.cz

Produktová plachta – dynamická je k dispozici ve dvou variantách: základní a s obrázkem. Reklama se skládá ze dvou částí: HTML kód + aktualizační XML. Princip funkce je stejný jako u Dynamického HTML banneru s tím rozdílem, že HTML kód (design produktové plachty) zůstává pro všechny produktové plachty neměnný a je připravený na straně Seznamu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace: Produktová plachta – dynamická

Maketa

Kreativy

Velký nadpis Text | 20 znaků (včetně mezer)
Obrázek produktu Image (JPG) | 150×100 px | do 15 kB
Popis k produktu Text | 40 znaků (včetně mezer)
Cena produktu Text | 20 znaků (včetně mezer)
Text k produktu Text | 25 znaků (včetně mezer)
Dolní text Text | 45 znaků (včetně mezer)
Dolní logo Image (JPG) | 140×50 px | do 15 kB

Požadavky na vzhled

Obrázky produktu nesmí obsahovat logo ani popisek.

Upozornění

  1. XML soubor musí obsahovat přesně 3 produkty, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem (ukázka zde), který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).
  2. Z důvodu zpětné kompatibility mezi jednotlivými servery je aktualizační XML univerzální a musí proto obsahovat veškeré uvedené položky (v případě serveru Novinky.cz je požadován také nadpis, který však zůstane skrytý).

Ukázka XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
	<creative seq-no="1" mime-type="text__plain">Velký nadpis</creative>	
	<creative seq-no="2" mime-type="image__jpeg" width="150" height="100" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-1.jpg</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="image__jpeg" width="150" height="100" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-2.jpg</creative>
	<creative seq-no="4" mime-type="image__jpeg" width="150" height="100" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-3.jpg</creative>
	<creative seq-no="5" mime-type="text__plain">Popis k produktu 1</creative>
	<creative seq-no="6" mime-type="text__plain">Popis k produktu 2</creative>
	<creative seq-no="7" mime-type="text__plain">Popis k produktu 3</creative>
	<creative seq-no="8" mime-type="text__plain">Cena produktu 1</creative>
	<creative seq-no="9" mime-type="text__plain">Cena produktu 2</creative>
	<creative seq-no="10" mime-type="text__plain">Cena produktu 3</creative>
	<creative seq-no="11" mime-type="text__plain">Libovolný text k produktu 1</creative>
	<creative seq-no="12" mime-type="text__plain">Libovolný text k produktu 2</creative>
	<creative seq-no="13" mime-type="text__plain">Libovolný text k produktu 3</creative>
	<creative seq-no="14" mime-type="text__plain">Dolní text</creative>
	<creative seq-no="15" mime-type="image__jpeg" width="140" height="50" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/dolni-logo.jpg</creative>
	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-1.html</url>
	<url seq-no="2">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-2.html</url>
	<url seq-no="3">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-3.html</url>
	<url seq-no="4">http://www.domena.cz/odkaz-na-dolni-text.html</url>
	<url seq-no="5">http://www.domena.cz/odkaz-na-logo.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.