English

Produktový PR článekSuper.cz

Produktový PR článek na Super.cz je určen především pro prezentaci produktů. Výrazně se liší od jakýchkoli dalších PR, které Seznam.cz nabízí. Skládá se z titulku, úvodního textu (perexu) s obrázkem (který nesmí obsahovat text) a z max. 5 produktů, kde každý obsahuje obrázek, popisek, text a tlačítko s odkazem. Jinou variantu Produktového článku není možné realizovat.

Produktový PR článek je nutné dodat k prvnímu schválení minimálně 3 pracovní dny před plánovanou publikací. Článek musí posoudit redakce a produktový manažer dané služby. V případě výhrad k obsahu nebo k formě článku musí být prostor na řešení. Finální schválená podoba článku musí být v systému odsouhlasena minimálně 24 hodin před publikací. Při nedodržení doporučené lhůty nelze garantovat včasné vypublikování článku. V případě propadnutí termínu publikace budou účtovány storno poplatky dle obchodních podmínek.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Závazná pravidla

 1. Článek nesmí obsahovat zavádějící titulky (např. „Celebrita XYZ mi darem zachránila život“ apod.).
 2. Pokud bude článek obsahovat fiktivní/smyšlený příběh, bude na konec takového článku přidáno upozornění:
  Tento článek nebyl vytvořen redakcí. Jde o komerční článek propagující reálné produkty nebo služby. Příběh v tomto komerčním článku může být fiktivní (smyšlený).
 3. Titulek nesmí napodobovat sdělení redakce nebo služby Super.cz. Např.: "Víme proč", "Víme jak", "Zjistili jsme pro vás", "Vypátrali jsme", "Super tip", "Poradíme", atp.
 4. V článku nesmí být použita velká písmena (až na výjimky popsané v obecných pravidlech textové reklamy).
 5. Žádná část textu nemůže být zvýrazněna tučně nebo kurzívou.
 6. V textu nesmí být žádný odkaz. Produktový PR článek odkazuje pouze pomocí tlačítek pod jednotlivými produkty.
 7. Text u popisu produktů musí být napsán souvisle jako jeden odstavec. Nesmí obsahovat odrážky, číslování či jinou strukturu.
 8. V nadpisu článku může být maximálně jeden vykřičník.
 9. Hlavní obrázek může obsahovat text, maximálně však 20 znaků vč. mezer.
 10. Obrázky k produktům v článku nesmí obsahovat text. Povoleny jsou tyto výjimky.

Kreativy

Titulek článku Text | 100 znaků (včetně mezer)
Perex Text | 400 znaků (včetně mezer)
Upoutávka Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. 538 px)
Název klienta Text | 30 znaků (včetně mezer)
Titulek produktu Text | 100 znaků (včetně mezer)
Text produktu Text | 1000 znaků (včetně mezer)
Obrázek produktu Image (JPG) | poměr stran 16:9 (min. 538 px)
Úvodní text upoutávky Text | 90 znaků (včetně mezer)
Obrázek upoutávky Image (JPG) | 275×154 px | do 100 kB

Upozornění

 1. Produktový PR článek může obsahovat maximálně 5 produktů!
 2. Titulek článku může obsahovat název značky produktu či název klienta (Firma). Není však povoleno uvádět následující:
  • Název společnosti s označením právní formy – např. Firma s.r.o.
  • Název společnosti se symboly známek a značek např. Firma®, SM, TM
  • Název webu ve formě celé adresy např. www.firma.cz
 3. V perexu a textu jednotlivých produktů může být uvedeno jméno klienta nebo název webu, nejvýše však jednou v každé části článku. Není povoleno uvádět název webu ve formě adresy (tj. www.firma.cz).
 4. Obrázek upoutávky nesmí obsahovat žádný text.
 5. Název klienta/eshopu se zobrazuje bez případného claimu.
 6. URL klienta i URL adresa na detail inzerovaného produktu (kde lze koupit nebo vložit do košíku na stránkách klienta) může obsahovat max. 300 znaků.
 7. Cena je vždy uváděna s DPH.
 8. URL odkazy uvnitř článku mohou automaticky změnit tvar na tzv. "měřící URL" (např.: http://i.media.cz/?destination=cilovaURL).
 9. Použití retargetingových kódů je možné pouze ze systému Sklik.

Fotka na pozadí (za příplatek)

Doporučená velikost dodaného obrázku pro pozadí je 584×971 px. Obrázek nesmí obsahovat text a musí být vytvořen tak, aby jeho pravý a spodní okraj plynule přecházel do barvy pozadí.

Vzorník povolených barev pozadí

#45130C
#0E0301
#544A48
#884200
#C0C7C0
#475558
#104C64
#C9E7FF
#233040
#942C69
#9F1435

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.