English

RectangleExterní partneři

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

970×310 px / 970×210 px / 930×180 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Upozornění

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat všechny rozměry.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.