English

RectangleFirmy.cz

Tento reklamní formát je zobrazován na desktopovém i mobilním zařízení, přičemž pro každé ze zařízení se vydá jiný rozměr formátu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Rectangle pro desktop

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

970×310 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)

Upozornění

  1. Povolené kombinace kreativ: Image pro desktop + Image pro mobil, HTML5 pro desktop + HTML5 pro mobil, nebo Externí zobrazovací kód pro desktop + Externí zobrazovací kód pro mobil.
  2. Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat kreativu pro dektop i mobil.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Rectangle pro mobil

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

480×480 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Není povoleno.