English

Grafická reklama (Sklik)Sklik

Než začnete s výrobou

Pro grafickou reklamu Skliku platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou reklamu Skliku. Podrobné informace naleznete v nápovědě Skliku, konkrétně v pravidlech pro výrobu grafické reklamy.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

Aktuálně podporované rozměry jsou uvedeny v pravidlech pro výrobu grafické reklamy nápovědy Skliku.

Maximální datová velikost

150 kB

Upozornění

Délka animace není omezena, nedoporučujeme však překračovat 30 sekund.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.