English

Top produktNovinky.cz

Reklama se skládá ze dvou částí: HTML kód + aktualizační XML. Princip funkce je stejný jako u Dynamického HTML banneru s tím rozdílem, že HTML kód (design Top produktu) zůstává pro všechny produktové plachty neměnný a je připravený na straně Seznamu. Aktualizační XML připraví klient dle ukázek níže.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Maketa

Kreativy

Obrázek Image (JPG, PNG, GIF) | 250×140 px | do 50 kB
Nadpis Text | 20 znaků (včetně mezer)
Popis Text | 60 znaků (včetně mezer)
Cena Text | 10 znaků (včetně mezer)
Logo Image (JPG, PNG, GIF) | 106×24 px | do 20 kB

Požadavky na vzhled

Obrázek nesmí obsahovat logo ani popisek.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel za předpokladu, že zůstane zachován přesný vzhled základní šablony.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Ukázka XML

Upozornění: XML soubor musí obsahovat přesně jeden produkt, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem (ukázka zde), který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
	<creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="250" height="140" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek.jpg </creative>
	<creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Nadpis</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Popis</creative>
	<creative seq-no="4" mime-type="text__plain">Cena</creative>
	<creative seq-no="5" mime-type="image__jpeg" width="106" height="24" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/logo.jpg</creative>
	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz_na_produkt.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML