English

Top produktNovinky.cz

Reklama se skládá ze dvou částí: HTML kód + aktualizační XML. Princip funkce je stejný jako u Dynamického HTML banneru s tím rozdílem, že HTML kód (design Top produktu) zůstává pro všechny produktové plachty neměnný a je připravený na straně Seznamu. Aktualizační XML připraví klient dle ukázek níže.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Obrázek Image (JPG, PNG, GIF) | 250×140 px | do 50 kB
Nadpis Text | 20 znaků (včetně mezer)
Popis Text | 60 znaků (včetně mezer)
Cena Text | 10 znaků (včetně mezer)
Logo Image (JPG, PNG, GIF) | 106×24 px | do 20 kB

Požadavky na vzhled

Obrázek nesmí obsahovat logo ani popisek.

Upozornění

Pozor, reklama na erotické produkty (tzn. erotické spodní prádlo, podpůrné prostředky, atd.) může být zobrazena pouze v nočních hodinách od 22:00 do 03:00.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel za předpokladu, že zůstane zachován přesný vzhled základní šablony.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Ukázka XML

Upozornění: XML soubor musí obsahovat přesně jeden produkt, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem (ukázka zde), který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
	<creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="250" height="140" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek.jpg </creative>
	<creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Nadpis</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Popis</creative>
	<creative seq-no="4" mime-type="text__plain">Cena</creative>
	<creative seq-no="5" mime-type="image__jpeg" width="106" height="24" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/logo.jpg</creative>
	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz_na_produkt.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML