English

Vlastní kartaSauto.cz

Vlastní karta se zobrazuje v detailu inzerátu v dolní části na kartě "Prodávající" a nahrazuje standardní informace o prodávajícím v designu Sauto.cz.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

HTML/CSS

Maximální rozměr

1100×2000 px (šířka × výška)

Upozornění

  1. Konečná podoba Vlastní karty podléhá schválení produktového manažera služby.
  2. Výšku si může klient upravit v nastavení banneru u každého inzerátu sám. Více informací naleznete v dokumentaci importu Sauto.cz.
  3. Zakoupení Vlastní karty je podmíněno zakoupením balíčku inzerce na Sauto.cz.
  4. Vlastní karta musí mít v hlavičce <html> umístěný následující javascriptový kód:
    <script type="text/javascript" src="https://www.sauto.cz/js/external.js"></script>

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel pouze jako tag IFRAME.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.