English

BottomSreality.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

1920×500 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

300 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být animovaná!
  2. Hlavní sdělení musí být umístěno uprostřed kreativy v prostoru 1070×420 px, viz maketa. Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  3. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 1920×500 px.

Upozornění

Tento reklamní formát je zobrazován také na mobilních zařízeních. Z toho důvodu není vhodné v kreativě propagovat více než tři produkty. Vzhledem k zachování dobré čitelnosti, není při výrobě banneru vhodné používat malé písmo (pod velikost 36 px na výšku) a grafické prvky v menších velikostech.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel pouze jako tag IFRAME po předchozí domluvě.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.