English

BrandingNovinky.cz

Branding je považován za jednu reklamní plochu, která může být rozšířena o volitelnou kreativu Video.

Video je součástí kreativy Branding. Začne se ve smyčce přehrávat se ztlumeným zvukem. Ovládacími tlačítky je možné video zastavit/spustit nebo u něj zapnout/vypnout zvuk.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB (v případě HTML5 max. 600 kB)

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel pouze jako tag IFRAME.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.

Technická specifikace kreativy Video (volitelné)

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Upozornění

  1. Kreativa Video nelze použít spolu s Brandingem v externím zobrazovacím kódu.
  2. Umístění videa je předem dané – viz maketa.
  3. Video nesmí být implementováno v kreativě Bradning (HTML5).

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.