English

Branding ON-OFFNovinky.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ: Branding On a Branding Offbarvy pozadí pro obě kreativy. Při načtení stránky je zobrazena kreativa Branding Off a po stisknutí tlačítka (přepínače) se zobrazí kreativa Branding On (po opětovném stisknutí tlačítka se zobrazí kreativa Branding Off).

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativ Branding On a Branding Off

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

1920×1200 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB (v případě HTML5 max. 600 kB)

Požadavky na vzhled

 1. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1280×210 px.
 2. Kreativa Branding Off může obsahovat jednoduchou animaci pouze v horní části 1280×210 px uprostřed. V rámci kreativy Branding On je povolena animace přes celou plochu.
 3. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 1920×1200 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
 4. Na levé i pravé straně kreativy musí být plynulý přechod do barvy pozadí o šířce 100 px.
 5. Text v kreativě musí zabírat maximálně 1/2 z celkové viditelné plochy.

Upozornění

 1. Umístění přepínače je libovolné.
 2. Formát je možné využít ke spuštění animace i krátkého zvukového efektu (v tom případě je nutné tlačítko upravit tak, aby obsahovalo ikonu "reproduktoru").
 3. V případě formátu Image je nutné dodat obě kreativy (Branding On, Branding Off). Funkce tlačítka je řešena automaticky v závislosti na grafickém umístění přepínače.
 4. V případě formátu HTML5 je nutné dodat jeden ZIP archiv, který obsahuje obě kreativy (Branding On, Branding Off) s vlastní definicí tlačítka. Je nutné dodržet specifikaci HTML5.
 5. Reklama může mít pouze jeden proklik.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Barva pozadí

Formát

hexakód (např. #1f2421)

Upozornění

 1. Součástí reklamního formátu je i hexakód barvy pozadí (např. #9BE106). Barva musí plynule navazovat na kreativy Branding On (resp. Branding Off).
 2. V případě, že kód barvy pozadí nebude součástí podkladů, bude doplněna barva, která se bude kreativám nejvíce podobat.