English

Branding ON-OFFNovinky.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ: Branding On a Branding Off. Při načtení stránky je zobrazena kreativa Branding Off a po stisknutí tlačítka (přepínače) se zobrazí kreativa Branding On (po opětovném stisknutí tlačítka se zobrazí kreativa Branding Off).

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativ Branding On a Branding Off

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB (v případě HTML5 max. 600 kB)

Požadavky na vzhled

 1. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
 2. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
 3. Kreativa Branding Off může obsahovat jednoduchou animaci pouze ve viditelném prostoru 1366×720 px. V rámci kreativy Branding On je povolena animace přes celou plochu.
 4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Upozornění

 1. Umístění přepínače je libovolné v rámci viditelného prostoru 1366×720 px (viz maketa).
 2. Pro spuštění reklamy je potřeba dodat rozměry tlačítka a jeho souřadnice v pixelech (popis je uveden v maketě).
 3. Formát je možné využít ke spuštění animace i krátkého zvukového efektu (v tom případě je nutné tlačítko upravit tak, aby obsahovalo ikonu "reproduktoru").
 4. V případě formátu Image je nutné dodat obě kreativy (Branding On, Branding Off). Funkce tlačítka je řešena automaticky v závislosti na grafickém umístění přepínače.
 5. V případě formátu HTML5 je nutné dodat jeden ZIP archiv, který obsahuje obě kreativy (Branding On, Branding Off) s vlastní definicí tlačítka. Je nutné dodržet specifikaci HTML5.
 6. Reklama může mít pouze jeden proklik.
 7. Rich Media metriky se při použití formátu Image měří automaticky. V případě potřeby využívání Rich Media metrik u podkladů ve formátu HTML5, je nutné při výrobě zajistit implementaci vlastního měření akcí.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.