English

Homepage Bottom produktová plachtaHP Seznam.cz

Reklama se skládá ze dvou částí: HTML kód + aktualizační XML. Princip funkce je stejný jako u Dynamického HTML banneru s tím rozdílem, že HTML kód (design produktové plachty) zůstává pro všechny produktové plachty neměnný a je připravený na straně Seznamu. Aktualizační XML připraví klient dle ukázky níže.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Obrázek produktu Image (JPG) | 300×200 px | do 100 kB
Popis k produktu Text | 40 znaků (včetně mezer)
Cena produktu Text | 7 znaků (bez "Kč")
Procento slevy Text | 3 znaky (bez "%")
Dolní logo Image (JPG) | 160×47 px | do 100 kB
Dolní text Text | 55 znaků (včetně mezer)
Pozadí plachty Image (JPG) | 1920×500 px | do 300 kB
Barva popisu produktu a spodního textu Text | 6 znaků (hexakód bez "#")
Barva ceny a pozadí slevy Text | 6 znaků (hexakód bez "#")

Požadavky na vzhled

  1. Obrázky produktu nesmí obsahovat logo ani popisek.
  2. Barva popisu produktu, spodního textu, ceny a pozadí slevy nesmí být bílá.
  3. Pozadí nesmí obsahovat ohraničující boxy pro produkty, logo ani text.

Upozornění

  1. Přes Pozadí plachty se zobrazuje bílý přechod (gradient). Gradient je vkládán automaticky naším reklamním systémem, a proto nesmí být součástí kreativy.
  2. Pozor, reklama na erotické produkty (tzn. erotické spodní prádlo, podpůrné prostředky, atd.) může být zobrazena pouze v nočních hodinách od 22:00 do 03:00.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Ukázka XML

Upozornění: XML soubor musí obsahovat přesně 3 produkty, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem, který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
	<creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="300" height="200" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek1.jpg </creative>
	<creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Popis k produktu 1</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Cena produktu 1</creative>
	<creative seq-no="4" mime-type="text__plain">Procento slevy 1</creative>

	<creative seq-no="5" mime-type="image__jpeg" width="300" height="200" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek2.jpg</creative>
	<creative seq-no="6" mime-type="text__plain">Popis k produktu 2</creative>
	<creative seq-no="7" mime-type="text__plain">Cena produktu 2</creative>
	<creative seq-no="8" mime-type="text__plain">Procento slevy 2</creative>

	<creative seq-no="9" mime-type="image__jpeg" width="300" height="200" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek3.jpg</creative>
	<creative seq-no="10" mime-type="text__plain">Popis k produktu 3</creative>
	<creative seq-no="11" mime-type="text__plain">Cena produktu 3</creative>
	<creative seq-no="12" mime-type="text__plain">Procento slevy 3</creative>

	<creative seq-no="13" mime-type="image__jpeg" width="160" height="47" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/dolni-logo.jpg</creative>
	<creative seq-no="14" mime-type="text__plain">Dolní text</creative>
	<creative seq-no="15" mime-type="image__jpeg" width="1920" height="500" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/pozadi-plachty.jpg</creative>
	<creative seq-no="16" mime-type="text__plain">Barva popisu produktu a spodního textu</creative>
	<creative seq-no="17" mime-type="text__plain">Barva ceny a pozadí slevy</creative>

	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-1.html</url>
	<url seq-no="2">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-2.html</url>
	<url seq-no="3">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-3.html</url>
	<url seq-no="4">http://www.domena.cz/odkaz-z-dolniho-textu-a-pozadi.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML