English

HP ExclusiveHP Seznam.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ: Spouštěč a Banner. Při prvním načtení stránky se na krátký okamžik zobrazí Banner, který se po chvíli automaticky schová a nahradí ho spouštěč. Pokud uživatel na Spouštěči setrvá po určitý časový limit kurzorem myši nebo na něj klikne, zobrazí se opět Banner, který odsune stránku dolů. Banner lze následně zavřít křížkem.

V rámci formátu je volitelnou možností použití Videa, které se zobrazí ve vrstvě nad Bannerem.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Spouštěč

Formát

Image (PNG, GIF s transparentním pozadím)

Rozměr

200×90 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

  1. Spouštěč musí mít průhledné pozadí!
  2. Povolena je jednoduchá (decentní) animace.
  3. Spouštěč musí obsahovat nápis "Reklama" – viz Funkční náhled.

Upozornění

Pokud vyrábíte Spouštěč ve formátu GIF, je nutné dodat i záložní variantu ve 24 bitovém PNG.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Video (volitelné)

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Upozornění

  1. Video se zobrazuje pouze na desktopu.
  2. Kreativa Video se zobrazí ve vrstvě nad Bannerem, nemůže být ničím překrýváno.
  3. Umístění a velikost Videa je (v rámci velikosti Banneru) libovolné.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.