English

HP TVHP Seznam.cz

Video se automaticky jednou přehraje bez zapnutého zvuku. Po kliknutí myší na ikonu reproduktoru se spustí zvuk. Po skončení videa je možné video znovu přehrát kliknutím na ikonu "Přehrát znovu". Stisknutím reklamní plochy uživatel přejde na cílovou stránku.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

60 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

  1. Externí měřící URL pomocí 1×1 px obrázku může měřit: zobrazení (imprese), spuštění přehrávání, Q1, Q2, Q3, Q4 (dokončení přehrávání), zapnutí zvuku a proklik.
  2. Zobrazení HP TV je frekvenčně omezeno 2x na cookie za 24 hodin.