English

HP TVHP Seznam.cz

Video se automaticky jednou přehraje bez zapnutého zvuku. Po kliknutí myší na ikonu reproduktoru se spustí zvuk. Po skončení videa je možné video znovu přehrát kliknutím na ikonu "Přehrát znovu". Stisknutím reklamní plochy uživatel přejde na cílovou stránku.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

MP4
XML (VAST)

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB (pouze při dodání fyzického souboru)

Maximální délka videa

60 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Požadavky na vzhled

Reklama nesmí obsahovat cizojazyčné texty (povoleny jsou pouze české).

Upozornění

  1. Zobrazení HP TV je frekvenčně omezeno 2x na cookie za 24 hodin.
  2. Při použití VAST XML určuje maximální datovou velikost externí partner u něhož je VAST zhotoven.
  3. Pro externí měření impresí je nutné dodat samostatně URL na 1×1 px měřící obrázek (tato URL nesmí být součástí VAST XML). Je-li měřící obrázek součástí VAST, pak měří spuštění videa, ne vydání reklamy do stránky (impresi).

Externí zobrazovací kód

Povolen pouze jako VAST XML URL dle pravidel, bez použití technologie VPAID a OMID.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Při dodání fyzického souboru (MP4) může externí měřící URL pomocí 1×1 px obrázku měřit: zobrazení (imprese), spuštění přehrávání, Q1, Q2, Q3, Q4 (dokončení přehrávání), zapnutí zvuku a proklik.

Funkčnost videospotu v playeru Seznam.cz lze ověřit v nástroji pro Kontrolu externích videospotů.