English

Video BottomSreality.cz

Při zobrazení reklamy, ve viditelné části obrazovky uživatele, se video automaticky jednou přehraje bez zapnutého zvuku. Zvuk se spustí po najetí myši na video. Po skončení videa je možné video znovu přehrát kliknutím na ikonu "Přehrát znovu".

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Upozornění

Externí měřící URL pomocí 1×1 px obrázku může měřit: zobrazení (imprese) a dokončení přehrávání.