English

Video Top BrandingSreality.cz

Formát Video Top Branding se skládá ze dvou kreativ: Top Branding a Video. Kreativa Top Branding tvoří pozadí horní části stránky. Její spodní část je stránkou částečně překryta. V levé části nad stránkou je umístěno Video.

Pokud uživatel setrvá na kreativě Video po určitý časový limit kurzorem myši, video se zvětší a překryje část kreativy Top Branding a horní část stránky. Video se skryje, pokud uživatel klikne na tlačítko "Zavřít".

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Top Branding

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

1920×380 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

300 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být animovaná.
  2. Hlavní sdělení musí být umístěno uprostřed kreativy v prostoru 791×230 px – viz maketa. Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  3. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.

Technická specifikace kreativy Video

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Upozornění

Umístění videa je předem dané – viz maketa.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.