English

Mobilní 3D Model (Adssets)Novinky.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Technická specifikace

Výstupem tohoto reklamního formátu je externí zobrazovací kód. Kreativy se připravují na straně partnera Adssets.

Upozornění

Tento formát je vyráběn ve spolupráci s třetí stranou. Pro včasnou výrobu formátu je třeba dodat kompletní podklady nejpozději 5 pracovních dní před spuštěním kampaně. V případě požadovaných změn je třeba počítat s možným prodlením podle technické náročnosti, v průměru 1 - 2 pracovní dny.