English

Ribbon (Teads)Stream.cz

Reklamní formát je začleněn do našeho přehrávače na dané službě, který zajišťuje jeho zobrazování.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Technická specifikace

Tento reklamní formát vzniká ve spolupráci se společností Teads, podrobnou technickou specifikaci si stáhněte v PDF.