English

Mobilní komerční sděleníNovinky.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

144×96 px / 96×64 px / 72×48 px / 53×35 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

25 kB / 20 kB / 15 kB / 15 kB

Maximální počet znaků pro text

80 / 70 / 60 / 50 znaků (včetně mezer)

Maximální počet znaků pro viditelnou URL

20 znaků (včetně mezer)

Požadavky na vzhled

Komerční sdělení nesmí obsahovat animaci.

Upozornění

  1. Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat kreativy ve všech rozměrech.
  2. Viditelná URL je pro všechny rozměry stejná.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.