English

Mobilní SquareKupi.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

480×480 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

Pokud je vyráběn animovaný GIF, může obsahovat pouze 2 framy.

Upozornění

Pokud je banner dodán jako externí zobrazovací kód, pak kód musí být responzivní.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.