English

Mobilní SquareSport.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

480×480 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB (v případě HTML5 max. 200 kB)

Upozornění

Pokud je banner dodán jako externí zobrazovací kód, pak kód musí být responzivní.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.