English

Mobilní záložkaSport.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Logo Image (JPG, PNG) | 189×46 px | do 50 kB
Popis Text | 30 znaků (včetně mezer)

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.