English

Mobilní Seznam ScratcherKupi.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ, které jsou zobrazeny přes sebe. Uživatel pohybem prstu po displeji odkrývá horní kreativu až do úplného zobrazení spodní kreativy.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

480×480 px

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

Kreativy musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky. Např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.

Upozornění

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat obě dvě kreativy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.