English

Mobilní Seznam SpincubeKupi.cz

Reklama se skládá ze čtyř kreativ, které jsou poskládány do „kostky“. Uživatel pohybem prstu po displeji vlevo/vpravo otáčí reklamou.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

480×480 px

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

Kreativy musí být dostatečně vizuálně odlišeny od obsahu stránky. Např. ohraničujícím rámečkem, barvou pozadí apod. Rámeček popř. pozadí musí být rovné, nikoliv zvlněné nebo jinak upravené.

Upozornění

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat všechny čtyři kreativy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Pro každou kreativu je možné dodat jinou cílovou URL.

Na službě Kupi.cz se tento formát může zobrazit až 5× v detailu letáku a až 2× ve výpisu zboží. S každým zobrazením banneru se započítá jedna imprese (5× banner ve stránce = 5 impresí). V případě externího měření statistik je nutné dodat společně s bannerem také měřící kód, který je k vícenásobnému způsobu výdeje přizpůsoben.