English

Transparent SkyscraperStream.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (PNG s průhledným pozadím)

Rozměr

150×500 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

250 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa musí mít průhledné pozadí.
  2. Vzhledem k tomu, že kreativa neobsahuje ohraničující rámeček, musí být veškeré grafické prvky (včetně obrázků) umístěny uvnitř kreativy tak, aby nebyly oříznuty okrajem banneru (viz níže).
  3. Kreativa musí obsahovat v dolní části text "Obrázek na pozadí je placená reklama společnosti XYZ." (viz maketa), kde místo XYZ bude uveden název společnosti. Text musí mít tmavou barvu.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.