English

PlánovačMapy.cz

Plánovač může pro svou interaktivní funkcionalitu využívat proměnné „length“, „points“, „type“, „clickthru“.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

HTML/CSS

Rozměr

100 % × 48 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Upozornění

Reklama se zobrazuje v Iframe, který má nastavenou 100% šířku. Obsah Iframe se musí automaticky přizpůsobovat.

Externí zobrazovací kód

Povolen dle pravidel pouze jako tag IFRAME.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Technická specifikace proměnných v Iframe

Proměnné

length délka naplánované trasy v metrech
points souřadnice startu a cíle
type použité typy dopravy (oddělené čárkou)
clickthru URL pro zaznamenání statistik prokliků v reklamním systému

Upozornění

Pokud Plánovač očekává konkrétní hodnoty proměnných, je nutné ošetřit i výjimky (např. zobrazením neutrálního banneru).

Ukázka volání Iframe

<iframe src="https://www.example.com/advertisement.php?points=14.510120451450348%2050.13965763151646,16.58614218235016%2049.23762872815132&length=218025&type=c&clickthru=https://i.imedia.cz/clickthru%3FspotId%3D0%26destination%3D" scrolling="no" frameborder="0" width="100%" height="48"></iframe>

Doplňující informace

Typy dopravy: c=auto, p=MHD, f=pesi, b=kolo, w=vodni, s=lyze