English

Leaderboard + Video panelNovinky.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Leaderboard

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

970×210 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Video panel

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.