English

Leaderboard + Video panelNovinky.cz

Reklamní formát se skládá z kreativ: Leaderboard a Video panelu.

Kreativa Video panel je umístěna nalevo od obsahové části webu. Video v panelu se začne ve smyčce přehrávat se ztlumeným zvukem. Pokud uživatel kurzorem myši setrvá na pozici Video panelu po určitý časový limit, video expanduje mimo původní pozici. Video se skryje, pokud uživatel klikne na tlačítko „Zavřít“.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Leaderboard

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

970×210 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Video panel

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.