English

StripeHP Seznam.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

1920×60 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být animovaná!
  2. Hlavní sdělení musí být umístěno uprostřed kreativy v prostoru 1070×60 px. Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy.
  3. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 1920×60 px.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.