English

Regionální atraktivní nabídkaSreality.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Obrázek Image (JPG) | 50×50 px | do 30 kB
Titulek Text | 50 znaků (včetně mezer)
Text Text | 250 znaků (včetně mezer)

Požadavky na vzhled

 1. Obrázek nesmí být animovaný.
 2. Obrázek nesmí obsahovat text.
 3. Titulek nesmí obsahovat URL adresy, adresy pro počítání statistik ani obrázky.
 4. Titulek a Text nesmí obsahovat uvozovky a odřádkování textu.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Ukázka XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "http://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>
  <creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="50" height="50" alt-text="">http://www.domena.cz/obrazek.jpg</creative>
  <creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Nadpis</creative>
  <creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Text</creative>
  <url seq-no="1">http://www.cilova-url.cz/</url>
</banner>

Uložit ukázku XML