English

Regionální atraktivní nabídka (RAN)Sreality.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativa

Text | 250 znaků (včetně mezer)

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.