English

Mobilní Shifter (Adssets)Zboží.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ, které jsou umístěny přes sebe. Po načtení stránky je zobrazena polovina z obou kreativ (na levé a pravé straně). Kreativy odděluje posuvník, který uživatele krátkou animací vyzývá k akci. Uživatel tahem prstu při horizontálním pohybu odkrývá jednu či druhou kreativu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG)

Rozměr

960×960 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

100 kB

Upozornění

  1. Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat obě dvě kreativy.
  2. Výstupem tohoto reklamního formátu je externí zobrazovací kód. Kreativy se připravují na straně partnera Adssets.

  3. Tento formát je vyráběn ve spolupráci s třetí stranou. Pro včasnou výrobu formátu je třeba dodat kompletní podklady nejpozději 5 pracovních dní před spuštěním kampaně. V případě požadovaných změn je třeba počítat s možným prodlením podle technické náročnosti, v průměru 1 - 2 pracovní dny.