English

Mobilní Storyboard (Adssets)Kupi.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Technická specifikace

Výstupem tohoto reklamního formátu je externí zobrazovací kód. Kreativy se připravují na straně partnera Adssets.