English

Branding + Skyscraper (Seznam AdTV)Seznam Zprávy

Branding je považován za jednu reklamní plochu, která je umístěna fixně na pozadí stránky. Kreativa při posouvání se stránkou nemění svou výchozí pozici.

Reklamní formát je rozšířen o kreativu SeznamAdTV v pozici Skyscraper.

Pokud uživatel kurzorem myši setrvá na pozici Skyscraper po určitý časový limit, formát Seznam AdTV expanduje mimo původní pozici. Seznam AdTV se skryje, pokud uživatel kurzorem myši opustí pozici Skyscraper.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Branding

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)
HTML5

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.

Technická specifikace kreativy Skyscraper (Seznam AdTV)

Kreativy

Upoutávka Image (JPG, PNG, GIF) | 300×600 px | do 100 kB
Horní obrázek Image (JPG, PNG, GIF) | 300×100 px | do 100 kB
Spodní obrázek Image (JPG, PNG, GIF) | 300×331 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 100 MB

Požadavky na vzhled

Logotypy, grafické prvky a texty v kreativě Spodní obrázek nesmí zasahovat do prostoru v levém dolním rohu o rozměrech 81×81 px (viz maketa). Umístění fotografie nebo barevného pozadí je povoleno. V tomto prostoru se automaticky zobrazuje částečně průhledný symbol šipky.

Upozornění

  1. Délka videa není omezena.
  2. Video může obsahovat zvuk.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.