English

Skyscraper ShopHP Seznam.cz

Skyscraper Shop je k dispozici ve dvou variantách: s cenou a s popiskem. Reklama se skládá ze dvou částí: HTML kód + aktualizační XML. Princip funkce je stejný jako u Dynamického HTML banneru s tím rozdílem, že HTML kód (design Shopu) zůstává neměnný a je připravený na straně Seznamu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace: Skyscraper Shop - s cenou

Funkční náhledMaketa

Kreativy

Obrázek produktu Image (JPG) | 280×280 px | do 50 kB
Nadpis produktu Text | 40 znaků (včetně mezer)
Původní cena produktu Text | 10 znaků (včetně mezer)
Aktuální cena produktu Text | 10 znaků (včetně mezer)
Doplňkový banner Image (JPG) | 300×112 px | do 50 kB
Barva aktuální ceny hexakód (např. 1f2421) |6 znaků

Požadavky na vzhled

Obrázky produktu nesmí obsahovat logo ani popisek.

Upozornění

  1. Cena musí být uvedena bez označení měny.
  2. XML soubor musí obsahovat přesně 4 produkty, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem (ukázka zde), který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).

Ukázka XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>		
	<creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-1.jpg</creative>
	<creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 1</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Původní cena produktu 1</creative>
	<creative seq-no="4" mime-type="text__plain">Aktuální cena produktu 1</creative>        
	<creative seq-no="5" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-2.jpg</creative>
	<creative seq-no="6" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 2</creative>
	<creative seq-no="7" mime-type="text__plain">Původní cena produktu 2</creative>
	<creative seq-no="8" mime-type="text__plain">Aktuální cena produktu 2</creative>
	<creative seq-no="9" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-3.jpg</creative>
	<creative seq-no="10" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 3</creative>
	<creative seq-no="11" mime-type="text__plain">Původní cena produktu 3</creative>
	<creative seq-no="12" mime-type="text__plain">Aktuální cena produktu 3</creative>
	<creative seq-no="13" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-4.jpg</creative>
	<creative seq-no="14" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 4</creative>
	<creative seq-no="15" mime-type="text__plain">Původní cena produktu 4</creative>
	<creative seq-no="16" mime-type="text__plain">Aktuální cena produktu 4</creative>
	<creative seq-no="17" mime-type="image__jpeg" width="300" height="112" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/doplnkovy-banner.jpg</creative>
	<creative seq-no="18" mime-type="text__plain">Barva aktuální ceny</creative>
	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-1.html</url>
	<url seq-no="2">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-2.html</url>
	<url seq-no="3">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-3.html</url>
	<url seq-no="4">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-4.html</url>
	<url seq-no="5">http://www.domena.cz/odkaz-na-hp-klienta.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace: Skyscraper Shop - s popiskem

Funkční náhledMaketa

Kreativy

Obrázek produktu Image (JPG) | 280×280 px | do 50 kB
Nadpis produktu Text | 40 znaků (včetně mezer)
Popis produktu Text | 40 znaků (včetně mezer)
Doplňkový banner Image (JPG) | 300×112 px | do 50 kB
Barva popisu produktu hexakód (např. 1f2421) |6 znaků

Požadavky na vzhled

Obrázky produktu nesmí obsahovat logo ani popisek.

Upozornění

XML soubor musí obsahovat přesně 4 produkty, viz ukázka níže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé produkty střídat, je nutné XML soubor generovat skriptem (ukázka zde), který při každém obnovení stránky vrátí jiná data (při zachování stejné struktury XML).

Ukázka XML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE banner SYSTEM "https://1.im.cz/dtd/dynamicbanner.dtd">
<banner>		
	<creative seq-no="1" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-1.jpg</creative>
	<creative seq-no="2" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 1</creative>
	<creative seq-no="3" mime-type="text__plain">Popis produktu 1</creative>        
	<creative seq-no="4" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-2.jpg</creative>
	<creative seq-no="5" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 2</creative>
	<creative seq-no="6" mime-type="text__plain">Popis produktu 2</creative>
	<creative seq-no="7" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-3.jpg</creative>
	<creative seq-no="8" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 3</creative>
	<creative seq-no="9" mime-type="text__plain">Popis produktu 3</creative>
	<creative seq-no="10" mime-type="image__jpeg" width="280" height="280" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/obrazek-4.jpg</creative>
	<creative seq-no="11" mime-type="text__plain">Nadpis produktu 4</creative>
	<creative seq-no="12" mime-type="text__plain">Popis produktu 4</creative>
	<creative seq-no="13" mime-type="image__jpeg" width="300" height="112" alt-text="Alt popisek">http://www.domena.cz/doplnkovy-banner.jpg</creative>
	<creative seq-no="14" mime-type="text__plain">Barva popisu produktu</creative>
	<url seq-no="1">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-1.html</url>
	<url seq-no="2">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-2.html</url>
	<url seq-no="3">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-3.html</url>
	<url seq-no="4">http://www.domena.cz/odkaz-na-produkt-4.html</url>
	<url seq-no="5">http://www.domena.cz/odkaz-na-hp-klienta.html</url>
</banner>

Uložit ukázku XML

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.