English

Mobilní InterscrollerNovinky.cz

Reklama se skládá z Pozadí a Překryvného obrázku. Uživatel pohybem prstu po displeji posouvá stránku a odkrývá tak část kreativy Pozadí.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Pozadí

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

640x1100 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

200 kB

Upozornění

Pozadí nesmí obsahovat text a logotypy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Technická specifikace kreativy Překryvný obrázek

Formát

Image (PNG - s transparentním pozadím)

Rozměr

640x533 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

150 kB

Upozornění

Vzhledem k zachování dobré čitelnosti textu, není při výrobě banneru vhodné používat malé písmo (pod velikost 36 px na výšku) a grafické prvky v menších velikostech.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.