English

Mobilní InterscrollerNovinky.cz

Reklama se skládá z jedné kreativy. Uživatel pohybem prstu po displeji posouvá stránku a odkrývá tak části kreativy.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

720×1280 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

200 kB

Požadavky na vzhled

Hlavní sdělení musí být umístěno v prostoru 700×920 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.