English

Videospot (TV)Televize Seznam

Dodané video je zařazeno do programu televizního vysílání.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím všechny náležité technické parametry. Společně s reklamou je nezbytné dodat také její AKA kód, bez kterého není možné videospot zařadit do vysílání. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

MXF

Kodek

MPEG HD422

Přenosová rychlost dat

50Mb/s

Rozlišení

1080i (např. 1920×1080 px ve formátu 16:9)

Snímková frekvence

25 fps

Video signál

ITU-R BT.709

Zvukový mix

EBU R128

Normalizace zvukové úrovně

-23 LUFS (v integračním módu měření)

Maximální povolená hodnota zvukové modulace

-1 dBTP

Audio signál STEREO

Audiostopy musí být v pořadí A1 = L (levý kanál), A2 = R (pravý kanál)

Audio signál MONO

Musí být shodný v obou kanálech A1 a A2. Modulace A1 a A2 nesmí být ve vzájemné protifázi

Časový posun (offset)

Nesmí přesáhnout 60 ms v případě předbíhání zvuku, nebo 100 ms při zpoždění zvuku za obrazem

Časový řídící kód (TC)

Musí být zaznamenán v celé délce záznamu, začínající na adrese 00:00:00:00 (hh:mm:ss:ff)

Dělící část

Videospot musí na svém konci obsahovat 5 černých snímků (5f)

Maximální datová velikost

Bez omezení

Maximální délka videa

60 sekund

Upozornění

Preferovanou formou předání videospotu je dodání přes externího partnera AdStream. Alternativou je využití jakéhokoliv veřejného úložiště (např. Uschovna, Wetransfer, atp.), případně dodání na fyzickém nosiči dat (např. USB disk, DVD, atp.).