English

Image Pusher (Adssets)Novinky.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Technická specifikace kreativy Branding

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Upozornění

  1. Výstupem tohoto reklamního formátu je externí zobrazovací kód. Kreativy se připravují na straně partnera Adssets.

  2. Tento formát je vyráběn ve spolupráci s třetí stranou. Pro včasnou výrobu formátu je třeba dodat kompletní podklady nejpozději 5 pracovních dní před spuštěním kampaně. V případě požadovaných změn je třeba počítat s možným prodlením podle technické náročnosti, v průměru 1 - 2 pracovní dny.

Technická specifikace kreativy Obrázky

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

1630x1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

300 kB

Požadavky na vzhled

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat všechny čtyři kreativy ve stejných rozměrech.

Upozornění

Výstupem tohoto reklamního formátu je externí zobrazovací kód. Kreativy se připravují na straně partnera Adssets.