English

Videobannery (RTB)

Po načtení videobanneru se automaticky začne ve smyčce přehrávat video se ztlumeným zvukem. Ovládacími tlačítky je možné video zastavit/spustit nebo u něj zapnout/vypnout zvuk. Image kreativa, která je součástí videobanneru, nesmí být animovaná.

Technická specifikace reklamního formátu je pro všechny služby totožná.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů firmy Seznam.cz. Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v RTB prostoru, který nabízí Seznam.cz prostřednictvím svého inventory propagovat nepovolený či omezený obsah.

Videobanner 970×310 px

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Levý obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 418×310 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 20 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Požadavky na vzhled

Reklamu je potřeba připravit na základě šablony podle návodu na přípravu.

Videobanner 300×600 px

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Horní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×100 px | do 100 kB
Dolní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×331 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 20 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Požadavky na vzhled

Reklamu je potřeba připravit na základě šablony podle návodu na přípravu.

Videobanner 300×250 px

Funkční náhled Maketa

Kreativy

Dolní obrázek Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 300×81 px | do 100 kB
Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 20 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Požadavky na vzhled

Reklamu je potřeba připravit na základě šablony podle návodu na přípravu.

Videobanner 480×300 px

Kreativy

Video MP4 | 720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9) | do 20 MB

Maximální délka videa

30 sekund

Požadavky na vzhled

Reklamu je potřeba připravit na základě šablony podle návodu na přípravu.