English

Kombinovaná reklama (Sklik)Sklik

Než začnete s výrobou

Pro kombinovanou reklamu Skliku platí stejná pravidla inzerce jako pro textovou a grafickou reklamu Skliku. Podrobné informace naleznete v nápovědě Skliku, konkrétně v pravidlech pro výrobu Kombinované reklamy.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG, PNG)
Text

Rozměr

Aktuálně podporované rozměry jsou uvedeny v pravidlech pro výrobu Kombinované reklamy nápovědy Skliku.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.