English

Kombinovaná reklama (Sklik)Sklik

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů.

Podrobné informace pro nasazování reklamy naleznete v nápovědě Skliku.

Technická specifikace

Kreativy

Krátký titulek Text | 25 znaků (včetně mezer)
Dlouhý titulek Text | 90 znaků (včetně mezer)
Popisek Text | 90 znaků (včetně mezer)
Název firmy Text | 25 znaků (včetně mezer)
Ilustrační obrázek – obdélník Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 1200 × 628 px (ve formátu 1,91:1) | do 1 MB
Ilustrační obrázek – čtverec Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 1200 × 1200 px (ve formátu 1:1) | do 1 MB
Logo – obdélník (volitelné) Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 1200 × 300 px (ve formátu 4:1) | do 1 MB
Logo – čtverec (volitelné) Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný) | 1200 × 1200 px (ve formátu 1:1) | do 1 MB

Požadavky na vzhled

 1. Některé kombinace reklamy nezobrazují popisek. Proto je důležité, aby z Dlouhého titulku bylo uživateli patrné, co je předmětem reklamy.
 2. Ilustrační obrázky nesmí obsahovat text (obrázek či fotografie může obsahovat pouze originální text produktů či výrobků, bez dodatečně přidaného textu).
 3. Obrázky nesmí obsahovat logo eshopu (originální logo výrobce produktu nebo výrobku je povoleno).
 4. Obrázky nesmí obsahovat grafiku, která by připomínala ovládací prvky (např. CTA tlačítka).
 5. Ilustrační obrázek musí pokrývat celý prostor grafické plochy, bez prázdných bílých míst, která by tuto plochu dorovnávala.
 6. Není vhodné vkládat logo se sloganem psaným malými písmeny.
 7. Logo by mělo obsahovat textový název firmy.
 8. Obdélníkové logo nesmí být vloženo do čtvercové plochy a naopak.
 9. Logo musí být v grafickém podkladu umístěno tak, aby bylo roztaženo na celou plochu (bez zbytečných okrajů).
 10. Logo musí mít transparentní nebo bílé pozadí.

Upozornění

 1. V Kombinované reklamě nikdy nejsou zobrazeny všechny kreativy současně. Sklik vždy vybere a zobrazí takovou kombinaci textů a obrázků, která nejlépe pasuje do dané reklamní plochy a zajistí tak maximální výkon.
 2. Název firmy může obsahovat obchodní název nebo značku. Pokud je kampaň propojena s Firmy.cz, vyplní se název automaticky.
 3. Není garantováno zobrazení obrázku a loga v každém inzerátu (zobrazení je automaticky voleno dle účelu reklamní plochy, inzerát se může zobrazit i bez obrázku).
 4. Jako Ilustrační obrázek nelze použít reklamní banner nebo náhled stránky (screenshot).
 5. Obrázek může být na některých plochách (např. HP Seznam.cz) oříznutý o cca 7 %. Hlavní grafické sdělení by proto mělo být centrované a důležité vizuální prvky by se neměly nacházet na jeho okrajích.
 6. Zadání loga je nepovinné. Pokud nebude logo vloženo, zobrazí se místo něj Název firmy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.

Externí měření prokliků

Povolena URL dle pravidel pro měřící šablonu.

Doplňující informace

V inzerátu se může vyskytnout favicon a doména vašeho webu (tyto prvky jsou automaticky extrahovány z cílové URL).