English

Uncover – vertikální (RTB)Kupi.cz

Reklama je považována za jednu reklamní plochu, která se skládá ze dvou kreativ: Cover a Uncover. Po načtení stránky je zobrazena kreativa Cover, při vertikálním pohybu myší přes kreativu Cover je odkrývána kreativa Uncover.

Technická specifikace reklamního formátu je pro všechny služby totožná.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů firmy Seznam.cz. Před začátkem inzerce se rovněž ujistěte, zdali se nechystáte v RTB prostoru, který nabízí Seznam.cz prostřednictvím svého inventory propagovat nepovolený či omezený obsah.

Technická specifikace kreativy Cover a Uncover

Formát

Image (JPG, PNG, GIF – neanimovaný)

Rozměr

2000×1400 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2000×1400 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě musí zabírat maximálně 1/2 z celkové viditelné plochy.
  5. Reklamu je potřeba připravit na základě šablony podle návodu na přípravu.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.