English

Triple BrandingNovinky.cz

Reklama se skládá ze čtyř kreativ: 3× Branding a 1× Top Sponzor. Pokud uživatel klikne na jedno z tlačítek v Top Sponzoru, dojde k záměně kreativy Branding.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Branding

Formát

Image (JPG, PNG, GIF)

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolen měřící Javascript nebo URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Pro každou Branding kreativu je možné dodat jinou cílovou URL.

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.

Technická specifikace kreativy Top Sponzor

Formát

HTML5

Rozměr

300×250 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

200 kB

Požadavky na vzhled

Top Sponzor musí obsahovat tři přepínací tlačítka, definované HTML elementem <button>. Těmto tlačítkům není nutné přiřazovat jakékoli akce, jejich pořadí v HTML kódu ale musí odpovídat pořadí kreativ Branding.

Upozornění

HTML dokument musí mít v hlavičce <html> umístěný následující javascriptový kód (který zajistí přenínání mezi Branding kreativami):

<script type="text/javascript" src="https://1.im.cz/r2/_js/triple-branding.js"></script>

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Není povoleno.