English

Branding ScratcherNovinky.cz

Reklama se skládá ze dvou kreativ, které jsou zobrazeny přes sebe.

Uživatel pohybem myši přes horní kreativu postupně odkrývá spodní kreativu. Pokud se uživatel pohybuje 3 sekundy po Brandingu, dojde k úplnému odkrytí spodní kreativy. Jestliže uživatel přeruší odkrývání kreativy a setrvá mimo oblast Brandingu 4 sekundy, vrátí se vše odkryté do původního stavu.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Formát

Image (JPG)

Rozměr

2560×1440 px (šířka × výška)

Maximální datová velikost

500 kB

Požadavky na vzhled

  1. Kreativa nesmí být transparentní.
  2. Grafika musí vyplňovat celý prostor kreativy 2560×1440 px, včetně prostoru, který bude překrytý stránkou. Pokud potřebujete překrytý prostor vyplnit barvou (typicky bílá nebo černá), je nezbytné dodržet minimální ochrannou vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř – viz ukázka.
  3. Hlavní sdělení musí být umístěno nahoře v prostoru 1366×720 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy (fotografie jako pozadí je povolena).
  4. Text v kreativě nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Upozornění

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat obě dvě kreativy ve stejných rozměrech.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Doplňující informace

Správné umístění textů, logotypů a jiných grafických prvků tvořících hlavní sdělení lze ověřit v nástroji pro Kontrolu viditelných oblastí.