English

SlužbySreality.cz

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace

Kreativy

Logo Image (JPG, PNG) | 140×140 px | do 50 kB
Název společnosti Text | max. 25 znaků (včetně mezer)
Název služby Text | max. 25 znaků (včetně mezer)
Reklamní sdělení Text | max. 30 znaků (včetně mezer)
CTA text Text | max. 10 znaků (včetně mezer)

Požadavky na vzhled

Pro CTA text je nutné vybrat jednu z vyjmenovaných možností: Získat / Spočítat / Sjednat

Upozornění

Pro spuštění reklamy je nezbytné dodat URL na cílovou stránku.

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena pouze jedna URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.