English

Videospot – přeskočitelný (Sklik)Sklik

Dodané video je začleněno do našeho přehrávače na dané službě, který zajišťuje kompletní zobrazování, přehrávání, streamování a řídí aktivaci prokliků.

Než začnete s výrobou

Podrobné informace naleznete v nápovědě Skliku, konkrétně v pravidlech pro výrobu Videoreklamy.

Technická specifikace

Formát

MP4

Rozlišení

720p (např. 1280×720 px ve formátu 16:9)

Maximální datová velikost

100 MB

Maximální délka videa

60 sekund

Zvuková stopa

Povolena

Externí zobrazovací kód

Není povolen.

Externí měření impresí

Povolena URL na 1×1 px měřící obrázek dle pravidel.

Upozornění

Externí měřící URL pomocí 1×1 px obrázku může měřit: zobrazení (imprese), přeskočení a zhlédnutí 25/50/75/100 %.