English

Injektáž (TV)Televize Seznam

Dodaný obrázek nebo video je zařazeno do programu televizního vysílání.

Než začnete s výrobou

Reklama musí splňovat obecná pravidla pro tvorbu reklamních formátů. Než odevzdáte hotovou reklamu k nasazení, překontrolujte si prosím povolený datový limit a rozměry. V případě dotazů nás bez obav kontaktujte.

Technická specifikace kreativy Obrázek

Formát

Image (PNG – s transparentním pozadím)

Rozměr

1920×1080 px (Full HD) ve formátu 16:9

Maximální datová velikost

Bez omezení

Požadavky na vzhled

  1. Grafické sdělení musí být umístěno v pravé spodní části kreativy v prostoru 300×150 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné grafické prvky, ani pozadí.
  2. Podklady je nutné připravit ze Zdrojových souborů ke stažení. Grafika musí být exportována včetně textového označení „Sponzor pořadu“, jehož umístění a vzhled určuje vždy Televize Seznam.

Upozornění

Obrázek nelze použít současně s videem. Pro nasazení je potřeba dodat obrázek nebo video.

Technická specifikace kreativy Video

Formát

MOV

Kodek

QuickTime Animation (možný je i Apple ProRes 4444)

Nastavení alfa kanálu

Premultiplied

Přenosová rychlost dat

50 Mb/s

Snímková frekvence

25 fps

Rozlišení

1080p (např. 1920×1080 px ve formátu 16:9)

Zvuková stopa

Není povolena

Maximální datová velikost

Bez omezení

Maximální délka videa

10 sekund

Požadavky na vzhled

  1. Grafické sdělení musí být umístěno v pravé spodní části kreativy v prostoru 300×150 px (viz maketa). Do prostoru mimo hlavní sdělení nesmí zasahovat žádné grafické prvky, ani pozadí.
  2. Podklady je nutné připravit ze Zdrojových souborů ke stažení. Video musí být exportováno včetně textového označení „Sponzor pořadu“, jehož umístění a vzhled určuje vždy Televize Seznam.

Upozornění

Video nelze použít současně s obrázkem. Pro nasazení je potřeba dodat obrázek nebo video.